Акции %

Zebra GC420t

Zebra GC420 десктоп принтерите, со богата опрема по конкурентни цени, нудат Zebra квалитет, трајност и преформанси.

Zebra ZT220

Zebra ZT220 - освен одличниот однос меѓу цена и квалитет, Zebra ZT220 обединува елегантен дизајн, едноставно и интуитивно ракување т.е. многу лесно одржување.