XI Меѓународна научна конференција- Библиотекарско друштво на Србија

29.10.2012.

Info-kod Rešenja беше Златен спонзор на XI Меѓународна научна конференција која се одржа во Народната библиотека во Србија. На конференцијата беа присутни многу стручњаци поврзани со библиотекарството и културата од светот и регионот. Покрај предавањата кои беа одлично посетени, големо внимание привлече и изложбениот простор на Info-kod Rešenja со опрема и репроматеријал наменет за библиотечно работење.

Поврзани датотеки: