Поддршка на далечина

ISL Light е програма за поддршка на далечина, која овозможува преглед и сигурен надзор над оддалечена работна околина (оддалечен компјутер). Основна карактеристика на програмата ISL Light е неговото едноставно користење. Подесување не е потребно, со преодниот ASP Subscription начин затоа што ISL Light содржи свој систем на заштита. Сè што треба за таква подршка при работа на далечина е брза интернет врска. Користите ISL Light и заштедете време кое ви е потребно за одржување на програмската опрема.

За почеток на поддршката кликнете на долната десна слика:

Поврзување за СЕРВИСЕР    Поврзување за КОРИСНИК

1. Кликни “добиј код”
2. Внеси корисничко име/лозинка
3. Внеси код
4. Кликни “поврзи”

Допишување: сервисерот и корисникот меѓусебно користат текстуално допишување

Преглед на работната околина: сервисерот или корисникот лесно овозможуваат надзор над компјутерот

Надзор од далечина: сервисерот или корисникот лесно овозможуваат надзор над тастатурата и глувчето

Пренос на датотеки: едноставно пренесување на датотеки помеѓу поврзаните компјутери

Работен лист: сервисерот корисничката работна околина ја користи како работен лист

Поврзани датотеки