Datalogic Magellan 3300

Категорија: Вградливи

Баркод читачот Datalogic Magellan 3300HSi на продажните места го донесува високиот опсег на новата image технологија на Datalogic.

Заедно со вертикалниот читач 3200VSi, претставуваат први баркод читачи кои ја удвоија брзината и ширината на видното поле на ласерските читачи кои читаат во сите правци, на што ги додадоа и предностите кои ги овозможува image технологија. Станува збор за технологија која нуди извонредни перформанси при препознавање на тешко читливи баркодови - оние со несоодветни спецификации, лошо отпечатени, оштетени (скратени) и GS1 DataBar кодови - со поддршкак како за линеарно (1D) така и за 2D декодирање етикети. Читачот на сликовни баркодови Datalogic Magellan 3300HSi способен е да вчитува и со sweep и со презентациска техника, гарантирајќи најголема можна продуктивност и ергономичност со леснотија на користење.

Спецификации

Перформанси

 • Приклучоци: IBM 46xx, Keyboard wedge, OEM (IBM) USB, RS-232, USB, USB COM
 • Приказ на слика: 1280 x 1024
 • Графички формати: BMP, JPEG, Greyscale (256, 16, 2)
 • Облеаност со извор на светлина: повеќеслојно дифузен 625 nm LED
 • Контраст на испис: 25% (најмалку)
 • Висина на читање: 10,2 cm (4 инчи)
 • Брзина на читање: до 39 милиони пиксели во секунда
 • Покажувач на оттчитување: beeper (прилагодливи тон и јачина), LED за добро оттчитување
 • Опциска EAS можност: Checkpoint Systems (вградениот EAS хардвер ќе работи со моделите Counterpoint IX и Evolve D11)
 • Sensormatic: покажувач за добро оттчитување (опциска можност)

Можност за декодирање

 • 1D/линеарни кодови: ги препознава сите стандардни 1D кодови, вклучително и GS1

Работни карактеристики

 • Светлина на работна околина: до 86.100 лукси
 • Работна температура: од 0°C (50°F) до 40°C (104°F)
 • Температура на чување: од -40°C (-40°F) до 70°C (158°F)
 • Отпорност на влага: од 5 до 95% некондензирана релативна влажност

Физички карактеристики

 • Длабочина (под касата): 8,7 cm (3,4 инчи)
 • Должина: 15,2 cm (6 инчи)
 • Ширина: 15,2 cm (6 инчи)
 • Тежина: 0,79 g (1,75 lbs)

Брошури и поддршка

Категорија: Вградливи