Zebra MP7000

Категорија: Вградливи
Задоволете ги потребите на најпрометните и најоптоварените POS линии - добијте ја последната генерација на 1D / 2D сликар на последната генерација Zebra MP7000.
 
Уредот е да се обезбедување на богатството на иновативни карактеристики за полесно и поефикасно скенирање, нудејќи им на клиентите на повисоко ниво на услуги, со побрзо отколку кога било собирање на обични и самопослужување исходот, со незаменлива можности за управување и најдобрите вкупниот трошок на сопственост во индустријата. Користејќи ја најнапредната технологија за скенирање на Zebrine, добивате највисока можна брзина и најкратко време на фактурирање, ово

Поврзани производи

Брошури и поддршка

Категорија: Вградливи