Етикети

Картонски тагови/приврзоци

Картонски тагови/приврзоци

  • Потрошен материјал
  • Етикети
Картонските тагови се од нелеплив материјал кои служат за обележување на робата на полици или за потенцирање на цената на производот.
Етикети за ниски температури

Етикети за ниски температури

  • Потрошен материјал
  • Етикети
Етикетите Vellum или Chrom доаѓаат во опција со лепак за ниски температури (-20°C, -40°C, -80°C).
Етикети со лепак кој лесно се одлепува

Етикети со лепак кој лесно се одлепува

  • Потрошен материјал
  • Етикети
Етикетите Vellum или Chrom може да се нарачат со лепак кој лесно се одлепува.
Премачкани (Chrom) Етикети - стандарден лепак

Премачкани (Chrom) Етикети - стандарден лепак

  • Потрошен материјал
  • Етикети
Етикетите Chrom изработени се од висококвалитетна полусјајна ( semi-gloss ) хартија, чии главни карактеристики и се белината bjelina и мазноста на површината.
Обични хартиени (Vellum) етикети- стандарден лепак

Обични хартиени (Vellum) етикети- стандарден лепак

  • Потрошен материјал
  • Етикети
Етикетите Vellum изработени се од висококвалитетна мат хартија чија главна особина е квалитетот на обработка на горниот дел од етикетата.