Етикети за ниски температури

Категорија: Етикети

Етикетите Vellum или Chrom доаѓаат во опција со лепак за ниски температури (-20°C, -40°C, -80°C).

Овој тип на етикети добро поднесува температурни осцилации и многу ниски температури и погодна е за обележување на епрувети или производи кои се чуваат на многу ниски температури.

Категорија: Етикети