Обични хартиени (Vellum) етикети- стандарден лепак

Категорија: Етикети

Етикетите Vellum изработени се од висококвалитетна мат хартија чија главна особина е квалитетот на обработка на горниот дел од етикетата.

Се користат за испис на саканите податоци за производот на термо трансфер принтер со помош на термотрансфер лента/рибон.

Намена

  • Логистички или поштенски етикети
  • Магацински етикети
  • Стандардно декларирање текст + баркод
Категорија: Етикети