Премачкани (Chrom) Етикети - стандарден лепак

Категорија: Етикети

Етикетите Chrom изработени се од висококвалитетна полусјајна (semi-gloss) хартија, чии главни карактеристики и се белината bjelina и мазноста на површината.

Тоа е посебно важно за етикети со мали димензии кои не нудат голем простор за испис - отпечатокот не е порозен и совршено е читлив.

Се користат за испис на саканите податоци за производот на термо трансфер принтер со помош на термотрансфер лента/рибон.

Намена

  • Логистички или поштенски етикети
  • Магацински етикети
  • Стандардно декларирање текст + баркод
Категорија: Етикети