Зебрин рибон Resin - на база на смола

Категорија: Рибони/фолии

Рибоните кои се направени на база на смола даваат најголема отпорност на хемикалии и високи температури. Се користат за испис на етикети составени од синтетички материјали.

Zebra 4800 Performance Resin

Рибоните Zebra 4800 Resin се одликуваат со извонредна отпорност од надворешни влијанија. Овој рибон е наменет за испис на пластифицирани етикети изложени на надворешни временски услови. Овој тип на рибон гарантира висококвалитетен отпечаток при испис на графики и линиски баркод.

Zebra 5095 Performance Resin

Рибоните Zebra 5095 Resin се одликуваат со извонредна отпорност на синтетски етикети на температурни осцилации и лупење. Висок квалитет на отпечаток се постигнува и при ниски температури на испис, со што се гарантира подолг век на траење на термо главата.

Zebra 5100 Premium Resin

Рибоните Zebra 5100 Premium Resin се одликуваат со извонредна отпорност на синтетски етикети за обележување напредмети во екстремни услови. Исписот со овој рибон ќе овозможи постојан испис при изложеност на екстремни температури и видови на хемикалии.

Zebra Image Lock Resin

Рибоните Zebra Image Lock Resin се одликуваат со извонредна отпорност на синтетски етикети за обележување на различни типови хемикалии (на пр. ацетон и киселина), а истотака и во најекстремни услови обелелжување на производи.

Категорија: Рибони/фолии