Зебрин рибон Wax - на база восок

Категорија: Рибони/фолии

Зебрин рибон на база восок наменети се за испис на стандардни хартиени етикети (Chrom i Vellum).

Zebra 2100 Standard Wax

Рибон Zebra 2100 Wax со додаток на смола дава одличен квалитет на отпечаток на хартиени етикети. посебноста на овој рибон е во квалитетниот испис на мали букви и графики на помала димензија на хартиени етикети, независно од типот на хартиениот матерјал.

Zebra 2300 Standard Wax

Рибон Zebra 2300 Wax наменет е за испис на висококвалитетни, хоризонтални или вертикални линиски баркодови на хартиена етикета, со брзина на испис до 250 mm во секунда. За исписот потрбно е ниска температура,  што влијае на рокот на траење на термоглавата на принтерот. Препорачуваме печатење со Зебрини десктоп и индустриски принтери.

Категорија: Рибони/фолии