Зебрин рибон Wax/Resin - на база восок/смола

Категорија: Рибони/фолии

Рибон на база восок/смола наменети се за испис на хартиени, картонски и синтетички етикети изложени на хемикалии и други нестандардни услови на обележување на производот

Zebra 3200 Premium Wax/Resin

Рибон Zebra 3200 Wax/Resin дава одличен квалитет на отпечаток на широка лепеза од хартиени и синтетски етикети. Исписот со овој рибон е отпорен на прскање, лупење како и влијание врз производот од хемикалии и влажност. Долгорочно е отпорен на високи температури, со можност на испис и при брзини од 250 mm во секунда.

Zebra 3400 High-performance Wax/Resin

Рибон Zebra 3400 Wax/Resin дава одличен квалитет на отпечаток на широка лепеза од хартиени и синтетски етикети и картонски приврзоци. Исписот со овој рибон е отпорен на прскање, лупење како и влијание врз производот од хемикалии и влажност. Долгорочно е отпорен на високи температури, со можност на испис и при брзини од 200 mm во секунда

Категорија: Рибони/фолии