Zebra 170Xi4

Категорија: Heavy duty

Ја зголемува продуктивноста при испис на големи количини широки етикети - по барање или во серија - со ненадминливи перформанси, што го прави совршен за означување роба и палети, како и за идентификација на производи.

Намена

 • Упреавување со имот
 • Претовар
 • Управување со инвентар
 • Прием/испорака

Индустрија

 • Јавна админситрација
 • Производство
 • Стока за широка потрошувачка
 • Транспорт и логистика

Спецификации

 • Начин на испис: термален трансфер и директно термален
 • Изведба: челична рамка со дебелина од 2,5 mm
 • 32-битен 133 Mhz RISC процесор
 • 16 MB SD RAM, 8 MB flash меморија расположива за корисникот
 • Автоматско препознавање медиум/рибон
 • Самокалибрација
 • Проѕирна странична врата за полесен надзор над потрошниот материјал
 • RS-232, паралелни порти
 • USB 2.0 порта
 • Интерен ZebraNet 10/100 принт сервер
 • Програмски јазик: ZPL или ZPL II
 • Можност за XML испис
 • Резолуција: 203 dpi (8 точки/mm), 300 dpi (12 точки/mm), 600 dpi (23,5 точки/mm)
 • Меморија: 8 MB flash, 16 MB SDRAM
 • Ширина на испис: 168 mm (6,6 инчи)
 • Должина на испис: 203 dpi: до 3810 mm (150 инчи) со континуирана лента
 • Брзина на испис: 203 dpi: до 304,8 mm (12 инчи) во секунда
 • Сензори за етикети: рефлективни, трансмисивни

Карактеристики на медиум за испис

 • Ширина на медиум: од 51 mm (2 инчи) до 180 mm (7,1 инчи)
 • Дебелина на медиум: од 0,076 mm (0,003 инчи) до 0,305 mm (0,012 инчи)
 • Должина на медиум за испис: од 991 mm (39 инчи) неконтинуирана лента до 3810 mm (150 инчи) континуирана лента
 • Надворешен дијаметар на ролна: 203 mm (8 инчи)
 • Типови етикети: континуирана лента, континуирана лента со црна линија во позадина, медиум превиткан во цик-цак

Карактеристики на рибон

 • Надворешен дијаметар на рибон: 81,3 mm (3,2 инчи)
 • Стандардна должина на рибон: 300 m (984 стапки) или 450 m (1476 стапки)
 • Ширина на рибон: од 51 mm (2 инчи) до 170 mm (6,7 инчи)
 • Однос: 2:1 или 3:1 (ролна етикети во однос на ролна рибон)
 • Внатрешен дијаметар на носач на рибон: 25,4 mm (1 инч)
 • Тип на рибон: мастило однадвор

Работни карактеристики

 • Термален трансфер: од 5° C (40° F) до 40° C (105° F)
 • Директно термално: од 0° C (32° F) до 40° C (105° F)
 • Директно термално - температура на чување: од -40° C (-40° F) до 60° C (140° F)
 • Отпорност на влага при работа: некондензирана релативна влажност од 20% до 85%

Опции

 • Намотувач со одлепувач
 • Сечач
 • Преклопна вратичка со проѕирна плоча за надзор на потрошниот материјал
 • Векторски и интернационални фонтови

Комуникација и приклучоци

 • USB 2.0 порта (12 Mbita во секунда)
 • RS-232C/422/485
 • Високобрзински, двонасочен, паралелен приклучок IEEE 1284
 • ZebraNet Wireless Plus принт сервер
 • ZebraNet 10/100 принт сервер
 • приклучок IBM Twinax
 • приклучок IBM Coax
 • приклучок Applicator
 • IPV6 принт сервер
 • ZebraNet b/g принт сервер

Брошури и поддршка

Категорија: Heavy duty