Zebra ZXP7

Категорија: Принтери за ID картички

Користејќи ја најновата технологија на Zebra за испис на картички, принтерите од серијата ZXP 7 овозможуваат испис на голем опсег картички со висок квалитет.

Покрај брзината и доверливоста, овие принтери на купувачите им нудат и посебна вредност со тоа што им ги смалуваат вкупните трошоци на сопствеништво. Независно од минатото време, нивниот печат на картичките е секогаш остар и јасен, а контролата прецизна.

Намена

 • Намени од среден и голем обем
 • Сигурносни идентификациски картички и картички за контрола на пристап
 • Картички за малопродажба и хотелиерство
 • Образование
 • Издавање сигурносни картички

Индустрија

 • Услуги
 • Малопродажба
 • Производство

Спецификации

 • Резолуција на испис: 300 dpi (11,8 точки/mm)
 • USB 2.0 и Ethernet 10/100 поврзливост
 • Microsoft Certified Windows систем
 • 10-50 mil самоприлаголив полнач на каритчки
 • Магацин за 200 картички со дебелина од 0,762 mm (30 mil)
 • Разделник за 15 картички со дебелина од 0,762 mm (30 mil)
 • Излезен магацин за 100 картички со дебелина од 0,762 mm (30 mil)
 • Можност за рачно полнење картички
 • 21-точкест шестлиниски LCD екран за надзор над работниот процес, со кориснички прилагодиви копчиња
 • Сигурносен катанец Kensington®
 • Двегодишна гаранција за принтер и глава на принтерот

Дополнителни можности

 • Едностран и двостран ламинатор
 • Можност за заклучување на куќиштето и полначот на картички
 • ZebraCare™ - програм за продолжена гаранција на производите

Можности и спецификации на кодирање

 • Енкодер за магнетни ленти со висока и ниска коерцитивност
 • Комбинација MIFARE® ISO 14443 A & B бесконтактен и ISO 7816 контактен енкодер
 • ISO 7816 Smart Card Contact station за надворешни контактни енкодери

Спецификации на испис

 • Color dye сублимација или еднобоен термален трансфер
 • Едностран или двостран испис
 • Испис од раб до раб на стандардни CR-80 картички
 • Можност за истовремено печатење, кодирање и ламинирање
 • Еднострано и двострано ламинирање во едно минување со целосна искористливост
 • 1375 картички на час, еднобојно, еднострано или 555 катички на час двострано
 • 300 картички на час еднострано во боја со YMCKO
 • 225 картички на час двострано во боја со YMCKO
 • 270 картички на час еднострано во боја со YMCK со ламинирање
 • 200 картички на час двострано во боја со YMCKK со ламинирање

Спецификации на потрошен материјал

Рибон True Colours® ix Series™:

 • YMCKO: 250 или 750 слики по ролна
 • YMCKOK: 250 или 750 слики по ролна
 • YMCUvK: 750 слики по ролна
 • Еднобоен црн: 2500 или 5000 слики по ролна
 • Еднобоен бел: 2500 слики по ролна

Работни карактеристики

 • Работна температура: од 15° C (60° F) до 35° C (95° F)
 • Температура на чување: од -5° C (23° F) до 70° C (158° F)
 • Отпорност на влага при работа: од 20% до 80% некондензирана релативна влажност
 • Отпорност на влага при чување: од 10% до 90% некондензирана релативна влажност

Физички карактеристики

 • Ширина: 306 mm (12 инчи)
 • Висина: 699 mm (27,5 инчи)
 • Висина со ламинатор: 964 mm (38 инчи)
 • Длабина: 277 mm (10,9 инчи)
 • Тежина: 12,2 kg (26,9 lbs)
 • Тежина со ламинатор: 17,9 kg (39,5 lbs)

Брошури и поддршка

Категорија: Принтери за ID картички