Малопродажба

Категорија: Решенија

Како успешно би ги следеле натпреварувачкото опкружување, на малопродажбата и требаат брзи и паметни технологии.

Со помош на паметни решенија за собирање на податоци, производите од нашата програма помагаат во заштеда на пари и време. Долготрајни процесе како што се нарачките, подготовките, испорака и складирање побрзи и поедноставни се со мобилни уреди. Инфо-код помага на малопродажбата да ги скрати овие временски побарувања и на купувачите да им испорача квалитетна услуга. Мобилните уреди  ги сведуваат грешките при внес на податоци на минимум, кои може да настанат при рачен внес и многу едноставно може да се вклопат во било кој процес. На малопродажбата и се овозможува попрецизно управување со нарачките и инвентурата, и нудат можност за подобар увид во начинот на продажбата, и како бенефит има за подобро разбирање на пазарот како и поголема маркетиншка моќ

Намена

  • Мобилен ПОС
  • Управување со нарачките
  • Управување со инвентарот
  • Управување со цените
  • Инвентура на основни средства
Категорија: Решенија