Транспорт и логистика

Категорија: Решенија

Мобилните уреди совршено се вклопуваат во системите за управување со информации, нудејќи сеопфатен пакет за зголемена ефикасност и задоволсво на клиентот.

Добијте траен увид за време на испораката, место каде се наоѓа робата, промена на правец на движење на возилото, издавање на сметка на лице место како и пратење на цела флота на возила  преку GPS.

Намена

  • Преземање на роба и испорака
  • Управување со испораката/со дистрибусија
  • Доказ за испорака
  • Следење на цела флота на возила и оптимизација на правец на движење
  • Инвентура на основни средства

Поврзани производи

Категорија: Решенија