Услужен сектор

Категорија: Решенија

За сопственикот на фирмата или објектот во некој од услужните дејности, како угостителство и хотелиерство, било да станува збор за ресторан, сала за состаноци или фудбалски стадион, од најголема важност е да се поедностави работниот процес со цел да се, намали времето на чекање и бројот на грешки и да се зголеми сигурноста и дневниот приход. Уредите за автоматска идентификација се проверени решенија за оваа дејност.

Намена

  • Контрола на пристап/Издавање карти
  • Преземање нарачки
  • Управување со инвентура/Пратење на имотот
  • Безготовинско плаќање
  • ПОС операции
  • Инвентура на основни средства
Категорија: Решенија