Здравство

Категорија: Решенија

Давачите на здравствени услуги денес имаат потреба од партнери кои може да им овозможат висококвалитетни производи заедно со ненадминлива услуга и подршка.

Инфо-код знае како да створи цврсто партнерство и вложува напори како би станал предводник на полето на собирање податоци во здравството. Со тоа давачот на здравствени услуги може да биде сигурен во корисноста на нашите иновативни производни решенија за здравството.

Намена

  • Следење на примероците со крв
  • Идентификација на пациентите и администрација
  • Управување со лековите
  • Управување со имотот и негово следење
  • Инвентура на основни средства

Поврзани производи

Брошури и поддршка

Категорија: Решенија