За нас

Инфо-код веќе дваесетина година успешно функционира давајќи врвни решенија во домен на автоматска обработка на податоци на турбулентното пазарно опкружување во кое непрестано се испитуваат способностите, каде постои жестока конкуренција, вртоглав напредок на технологијата и извонредно високи барања.

Следејќи го развојот на технологијата настојуваме да го предвидиме развојот и промените кои таа ги донесува, негувајќи ги при тоа личните иницијативи како придонес кон тимската работа и успехот на компанијата.

Инфо-код денес е моќна Инфо-код групација која преку систем на самостојни фирми, освен во Хрватска, дејствува и во Словенија, Босна и Херцеговина, Србија и Македонија.