Производи и решенија

Решенија

Стручниот тим на Инфо-код ќе Ви понуди комплетни и доверливи решенија во склад со вашите потребии  можности. Ќе ви предложи одбрани оптимални модели на опрема, истата ќе ви ја испорача, инсталира и активира, ќе го едуцира вашиот персонал за нејзина примена и, што е особено важно, набавената опремна квалитетно ќе ја сервисира како за време на гарантниот рок, така и по неговото завршување.

Потрошен материјал

Ви ги нудиме сите видови етикети, картички и фолии кои, во комплет со соодветни рибони/фолии, ги задоволуваат сите барања на корисниците.

Програми

Разгледајте ја нашата понуда на софтвер и дознајте на кои сè начини можете да ги поврзете софтверот и производите за да создадете попаметни и поприлагодени решенија.

RFID

Целосната видливост на Zebra RFID принтерите ви овозможува управување со средствата - нивно идентификување, следење и оптимизирање. Благодарение на флексибилноста на нашите RFID принтери имате прилика да ги задоволите вашите службени потреби, од првата до последната алка во процесот, па дури и да ги користите за нови примени.

Принтери за ID картички

Широкиот спектар еднострани и двострани принтери за испис на картички во боја ви нуди разни можности - од жична и безжична мрежна поврзаност, преку паметни и магнетни картички, па до ламинирање картички заради поголема сигурност и издржливост.

Преносни терминали

Едноставни уреди дизајнирани за малопродажба, јавни претпријатија логистика и теренска работа.

Категории

Принтери за бар код

Имајќи ја предвид широката понуда на издржливите Zebra баркод принтери, можете да бидете сигурни дека Инфо-код ќе Ви понуди вистинско решение за намената која ви е потребна.

Бар код читачи

Бар код читачи дизајнирани за да задоволат широк спектар на потреби, примени и буџети.

Таблет ПС

Категории