Инфо-код е најдобар за
RFID и баркод технологии

Конзервативните гранки на производство постојат ни повеќе, ни помалку туку педесет години. Точно толку долго трае и искуството на Инфо-код во работењето со автоматска идентификација, директно внесување на податоци во компјутерски системи и дизајн на ИД картички.

Примери

Дознај повеќе Референци