Armor термо трансфер рибони - Resin

Категорија: Рибони/фолии
За најсложените цели постои рибин базиран на смола: AXR.
Смола на смола врз база на смола се високотехнолошки производи дизајнирани за печатење етикети изработени од синтетички материјали како ЈП, ПП и ПЕТ. Синтетичките етикети отпечатени со AXR ребра се отпорни на размаски, високи температури и влажни услови за етикетирање.
Категорија: Рибони/фолии